AKIT
English Eesti

electromagnetic field

elektromagnetväli

olemus
füüsiline väli, püsivate elektrilaengute tekitatava elektrivälja ja liikuvate elektrilaengute (elektrivoolu) või osakesesiseste magnetmomentide tekitatava magnetvälja kombinatsioon:
- üks neljast looduse fundamentaaljõust (muud on gravitatsioon, nõrk interaktsioon ja tugev interaktsioon)

allikate näiteid
- päike (termotuumareaktsioon)
- mobiiltelefon
- elektriliin
- radar
- röntgeniaparaat
- radioaktiivne aine

täpsemalt
http://www.powerwatch.org.uk/science/guidetoemfs.asp

https://www.youtube.com/watch?v=utfUeBhfW5U

https://www.slideshare.net/shawanroy/electromagnetic-field-emf

teooria
http://ivp.ee.cuhk.edu.hk/~ele3310/data/summaryhandout.pdf

https://ocw.mit.edu/resources/res-6-002-electromagnetic-field-theory-a-problem-solving-approach-spring-2008/textbook-contents/

http://www.sembahome.org/geg/files/2016/02/electrodinamicaprimeraparte.pdf

https://www.calvin.edu/~pribeiro/courses/engr315/EMFT_Book.pdf