AKIT
English Eesti

EVS

EVS

(1) ( < Eesti Vabariigi Standard) Eesti standardite tähise algusosa, ülevõetud standardi puhul järgneb sellele alusstandardi tähis (näiteks ISO/IEC ...)

(2) = Eesti Standardikeskus