AKIT
English Eesti

EVS

EVS

( < Eesti Vabariigi Standard)

olemus
(1) prefiks Eesti standardite tähises,
ülevõetud standardi puhul järgneb sellele
alusstandardi tähis, näiteks EVS ISO/IEC ...
=
Standard of Republic of Estonia,
the prefix of Estonian standards


(2) = Eesti Standardikeskus