early finish date

varaseim võimalik lõpukuupäev

olemus
Glossary of Project Management Terms:
Kriitilise tee meetodii puhul: varaseim võimalik hetk, mil tegevuse (või projekti) lõpetamata osad võivad lõppeda, tuginedes võrgu loogikale ja võimalikele ajakavapiirangutele. Projekti edenedes ja projektiplaani muutmisel võivad varajaseimad lõpukuupäevad muutuda.
In the critical path method, the earliest possible point in time on which the uncompleted portions of an activity (or the project) can finish, based on the network logic and any schedule constraints. Early finish dates can change as the project progresses and changes are made to the project plan.

Toimub laadimine

early finish date

varaseim võimalik lõpukuupäev

olemus
Glossary of Project Management Terms:
Kriitilise tee meetodii puhul: varaseim võimalik hetk, mil tegevuse (või projekti) lõpetamata osad võivad lõppeda, tuginedes võrgu loogikale ja võimalikele ajakavapiirangutele. Projekti edenedes ja projektiplaani muutmisel võivad varajaseimad lõpukuupäevad muutuda.
In the critical path method, the earliest possible point in time on which the uncompleted portions of an activity (or the project) can finish, based on the network logic and any schedule constraints. Early finish dates can change as the project progresses and changes are made to the project plan.

Palun oodake...

Tõrge

early finish date

varaseim võimalik lõpukuupäev

olemus
Glossary of Project Management Terms:
Kriitilise tee meetodii puhul: varaseim võimalik hetk, mil tegevuse (või projekti) lõpetamata osad võivad lõppeda, tuginedes võrgu loogikale ja võimalikele ajakavapiirangutele. Projekti edenedes ja projektiplaani muutmisel võivad varajaseimad lõpukuupäevad muutuda.
In the critical path method, the earliest possible point in time on which the uncompleted portions of an activity (or the project) can finish, based on the network logic and any schedule constraints. Early finish dates can change as the project progresses and changes are made to the project plan.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!