AKIT
English Eesti

Estonian Intellectual Property and Technology Transfer Centre

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, EITK

olemus
mittetulundusühing,
annab tugiteenuseid oma nimivaldkonnas:
- tal on intellektuaalomandi õiguskaitset käsitlevate trükiste kogu
- teeb intellektuaalomandi alaseid uuringuid
- pakub infoteenuseid, nõustamist ja koolitust

veebisait
http://www.eitk.ee

profile
https://innovaccess.eu/estonia/intellectual-property-office-in-estonia/