extent

ulatus (1); määr (3)

olemus
Wiktionary:
1. a range of values or locations
2. the space, area, volume, etc., to which something extends
3. (computing) a contiguous area of storage in a file system


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Extent
extent of a risk -- riski määr
extent of authority -- võimupiirid
extent of claim -- nõude ulatus
extent of damage -- kahjustuse suurus; kahju suurus
extent of liability -- vastutusaste; vastutuse maht
extent of license -- litsentsi maht
extent of loss -- kahju suurus
extent of ownership -- omandi ulatus
extent of protection -- 1. kaitse ulatus 2. õiguskaitse ulatus
extent of the loss -- kahju suurus; kahjusumma
extent to which -- kuivõrd, mil määral
for what extent -- kuivõrd
to a certain extent -- teatud määral
to a great extent -- suuresti, suuremalt osalt, suurel määral
to a large extent -- suurel määral
to a small extent -- vähesel määral
to an extent -- teataval määral
to no extent -- mitte mingil määral
to some extent -- mõnevõrra, mõningal määral
to such an extent -- sellisel määral
to the extent that -- niivõrd
to what extent -- kui palju, mil määral
tone extent -- heli diapasoon
utmost extent -- ülimal määral

vt ka
- määr (1)
- määr (2)
- ulatus (2)
- ulatus (3)

Toimub laadimine

extent

ulatus (1); määr (3)

olemus
Wiktionary:
1. a range of values or locations
2. the space, area, volume, etc., to which something extends
3. (computing) a contiguous area of storage in a file system


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Extent
extent of a risk -- riski määr
extent of authority -- võimupiirid
extent of claim -- nõude ulatus
extent of damage -- kahjustuse suurus; kahju suurus
extent of liability -- vastutusaste; vastutuse maht
extent of license -- litsentsi maht
extent of loss -- kahju suurus
extent of ownership -- omandi ulatus
extent of protection -- 1. kaitse ulatus 2. õiguskaitse ulatus
extent of the loss -- kahju suurus; kahjusumma
extent to which -- kuivõrd, mil määral
for what extent -- kuivõrd
to a certain extent -- teatud määral
to a great extent -- suuresti, suuremalt osalt, suurel määral
to a large extent -- suurel määral
to a small extent -- vähesel määral
to an extent -- teataval määral
to no extent -- mitte mingil määral
to some extent -- mõnevõrra, mõningal määral
to such an extent -- sellisel määral
to the extent that -- niivõrd
to what extent -- kui palju, mil määral
tone extent -- heli diapasoon
utmost extent -- ülimal määral

vt ka
- määr (1)
- määr (2)
- ulatus (2)
- ulatus (3)

Palun oodake...

Tõrge

extent

ulatus (1); määr (3)

olemus
Wiktionary:
1. a range of values or locations
2. the space, area, volume, etc., to which something extends
3. (computing) a contiguous area of storage in a file system


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Extent
extent of a risk -- riski määr
extent of authority -- võimupiirid
extent of claim -- nõude ulatus
extent of damage -- kahjustuse suurus; kahju suurus
extent of liability -- vastutusaste; vastutuse maht
extent of license -- litsentsi maht
extent of loss -- kahju suurus
extent of ownership -- omandi ulatus
extent of protection -- 1. kaitse ulatus 2. õiguskaitse ulatus
extent of the loss -- kahju suurus; kahjusumma
extent to which -- kuivõrd, mil määral
for what extent -- kuivõrd
to a certain extent -- teatud määral
to a great extent -- suuresti, suuremalt osalt, suurel määral
to a large extent -- suurel määral
to a small extent -- vähesel määral
to an extent -- teataval määral
to no extent -- mitte mingil määral
to some extent -- mõnevõrra, mõningal määral
to such an extent -- sellisel määral
to the extent that -- niivõrd
to what extent -- kui palju, mil määral
tone extent -- heli diapasoon
utmost extent -- ülimal määral

vt ka
- määr (1)
- määr (2)
- ulatus (2)
- ulatus (3)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!