exhaustive (1)

ammendav

olemus
(1a) sügav või kõikehõlmav:
Oxford Languages, adj:
including or considering all elements or aspects;
fully comprehensive


näiteid
exhaustive attack = brute-force attack
exhaustive study -- põhjalik uurimus

https://testautomationresources.com/software-testing-basics/exhaustive-testing-fundamentals/

ISO/IEC 15408-3, CC:
omadus, mis on seotud analüüsi või tegevuse sooritamisega
ning on seotud omadusega "süstemaatiline",
kuid on tunduvalt rangem, näidates, et
analüüs või tegevus sooritati mingi metoodikaga
ja mingi ühetähendusliku kava järgi ning
et järgitud kava tagas kõigi võimalike teede arvessevõtu
=
This term is used in the standard
with respect to conducting an analysis or other activity.
It is related to “systematic” but is considerably stronger,
in that it indicates not only that a
methodical approach has been taken
to perform the analysis or activity according to an
unambiguous plan, but that the plan that was followed is sufficient to ensure that all possible
avenues have been exercised.


vt ka
- ammendav otsing

Toimub laadimine

exhaustive (1)

ammendav

olemus
(1a) sügav või kõikehõlmav:
Oxford Languages, adj:
including or considering all elements or aspects;
fully comprehensive


näiteid
exhaustive attack = brute-force attack
exhaustive study -- põhjalik uurimus

https://testautomationresources.com/software-testing-basics/exhaustive-testing-fundamentals/

ISO/IEC 15408-3, CC:
omadus, mis on seotud analüüsi või tegevuse sooritamisega
ning on seotud omadusega "süstemaatiline",
kuid on tunduvalt rangem, näidates, et
analüüs või tegevus sooritati mingi metoodikaga
ja mingi ühetähendusliku kava järgi ning
et järgitud kava tagas kõigi võimalike teede arvessevõtu
=
This term is used in the standard
with respect to conducting an analysis or other activity.
It is related to “systematic” but is considerably stronger,
in that it indicates not only that a
methodical approach has been taken
to perform the analysis or activity according to an
unambiguous plan, but that the plan that was followed is sufficient to ensure that all possible
avenues have been exercised.


vt ka
- ammendav otsing

Palun oodake...

Tõrge

exhaustive (1)

ammendav

olemus
(1a) sügav või kõikehõlmav:
Oxford Languages, adj:
including or considering all elements or aspects;
fully comprehensive


näiteid
exhaustive attack = brute-force attack
exhaustive study -- põhjalik uurimus

https://testautomationresources.com/software-testing-basics/exhaustive-testing-fundamentals/

ISO/IEC 15408-3, CC:
omadus, mis on seotud analüüsi või tegevuse sooritamisega
ning on seotud omadusega "süstemaatiline",
kuid on tunduvalt rangem, näidates, et
analüüs või tegevus sooritati mingi metoodikaga
ja mingi ühetähendusliku kava järgi ning
et järgitud kava tagas kõigi võimalike teede arvessevõtu
=
This term is used in the standard
with respect to conducting an analysis or other activity.
It is related to “systematic” but is considerably stronger,
in that it indicates not only that a
methodical approach has been taken
to perform the analysis or activity according to an
unambiguous plan, but that the plan that was followed is sufficient to ensure that all possible
avenues have been exercised.


vt ka
- ammendav otsing

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!