AKIT
English Eesti

efficient cryptographic protocol

tõhus krüptoprotokoll

tõhusalt teostatav krüptograafiline protokoll, st sõnumite moodustamise aeg, sõnumite maht ja arv on polünomiaalsed turvaparameetri (näiteks privaatmälu mahu) suhtes