equation (1)

võrrand

olemus
võrdus, mis sisaldab
üht või mitut tundmatut suurust,
st üht või mitut ilmutamata väärtustega muutujat,
ja millel on kuju
f(x1,x2..) = g(x1,x2...), kus f ja g on funktsioonid
=
a formula that expresses the equality of two expressions, by connecting them with the equals sign = and containing one or more unknown variables

ülevaateid
https://examplanning.com/types-equations-examples/

https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-equations-and-inequalities/cc-6th-intro-equations/a/introduction-to-equations

https://www.vitutor.com/alg/equations/types_equations.html

https://www.mathsisfun.com/calculus/differential-equations.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Equation

võrrandi lahendamine on
- tundmatute suuruste väärtuste või väärtusekorteežide leidmine või
- lahendite puudumise tõestamine
https://www.jcu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/115451/6-Solving-Equations.pdf

vt ka
- algebraline võrrand
- diferentsiaalvõrrand
- diferentsvõrrand
- võrdus

Toimub laadimine

equation (1)

võrrand

olemus
võrdus, mis sisaldab
üht või mitut tundmatut suurust,
st üht või mitut ilmutamata väärtustega muutujat,
ja millel on kuju
f(x1,x2..) = g(x1,x2...), kus f ja g on funktsioonid
=
a formula that expresses the equality of two expressions, by connecting them with the equals sign = and containing one or more unknown variables

ülevaateid
https://examplanning.com/types-equations-examples/

https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-equations-and-inequalities/cc-6th-intro-equations/a/introduction-to-equations

https://www.vitutor.com/alg/equations/types_equations.html

https://www.mathsisfun.com/calculus/differential-equations.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Equation

võrrandi lahendamine on
- tundmatute suuruste väärtuste või väärtusekorteežide leidmine või
- lahendite puudumise tõestamine
https://www.jcu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/115451/6-Solving-Equations.pdf

vt ka
- algebraline võrrand
- diferentsiaalvõrrand
- diferentsvõrrand
- võrdus

Palun oodake...

Tõrge

equation (1)

võrrand

olemus
võrdus, mis sisaldab
üht või mitut tundmatut suurust,
st üht või mitut ilmutamata väärtustega muutujat,
ja millel on kuju
f(x1,x2..) = g(x1,x2...), kus f ja g on funktsioonid
=
a formula that expresses the equality of two expressions, by connecting them with the equals sign = and containing one or more unknown variables

ülevaateid
https://examplanning.com/types-equations-examples/

https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-equations-and-inequalities/cc-6th-intro-equations/a/introduction-to-equations

https://www.vitutor.com/alg/equations/types_equations.html

https://www.mathsisfun.com/calculus/differential-equations.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Equation

võrrandi lahendamine on
- tundmatute suuruste väärtuste või väärtusekorteežide leidmine või
- lahendite puudumise tõestamine
https://www.jcu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/115451/6-Solving-Equations.pdf

vt ka
- algebraline võrrand
- diferentsiaalvõrrand
- diferentsvõrrand
- võrdus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!