essential

oluline (2); põhiline; esmane

olemus
Oxford Languages, adj:
1. absolutely necessary; extremely important

näiteid
essential auxiliary circuits -- reservtoitega omatarbeahelad
essential characteristic -- esmatunnus
essential commodities -- esmatarbekaup
essential communications -- oluline suhtlus
essential faults -- olulised puudused
essential feature -- põhiomadus
essential goods -- esmatarbekaup
essential interest -- oluline huvi
essentially -- põhiliselt; oluliselt; peamiselt; põhiolemuselt
essential nature -- põhiolemus
essential needs -- esmavajadused
essential requirement -- oluline nõue
essentials -- esmatarbekaup
essential supply services -- esmatähtsad varustusettevõtted
essential technical writing skills -- tehniline kirjaoskus
essential use -- oluline kasutusala
inessential -- ebaoluline; väheoluline; vähemtähtis
nonessentials -- teisejärguline kaup; mitteesmatarbekaup
reduce to essentials -- põhilisele taandama
standard-essential patent -- normpatent
unessential -- ebaoluline

Toimub laadimine

essential

oluline (2); põhiline; esmane

olemus
Oxford Languages, adj:
1. absolutely necessary; extremely important

näiteid
essential auxiliary circuits -- reservtoitega omatarbeahelad
essential characteristic -- esmatunnus
essential commodities -- esmatarbekaup
essential communications -- oluline suhtlus
essential faults -- olulised puudused
essential feature -- põhiomadus
essential goods -- esmatarbekaup
essential interest -- oluline huvi
essentially -- põhiliselt; oluliselt; peamiselt; põhiolemuselt
essential nature -- põhiolemus
essential needs -- esmavajadused
essential requirement -- oluline nõue
essentials -- esmatarbekaup
essential supply services -- esmatähtsad varustusettevõtted
essential technical writing skills -- tehniline kirjaoskus
essential use -- oluline kasutusala
inessential -- ebaoluline; väheoluline; vähemtähtis
nonessentials -- teisejärguline kaup; mitteesmatarbekaup
reduce to essentials -- põhilisele taandama
standard-essential patent -- normpatent
unessential -- ebaoluline

Palun oodake...

Tõrge

essential

oluline (2); põhiline; esmane

olemus
Oxford Languages, adj:
1. absolutely necessary; extremely important

näiteid
essential auxiliary circuits -- reservtoitega omatarbeahelad
essential characteristic -- esmatunnus
essential commodities -- esmatarbekaup
essential communications -- oluline suhtlus
essential faults -- olulised puudused
essential feature -- põhiomadus
essential goods -- esmatarbekaup
essential interest -- oluline huvi
essentially -- põhiliselt; oluliselt; peamiselt; põhiolemuselt
essential nature -- põhiolemus
essential needs -- esmavajadused
essential requirement -- oluline nõue
essentials -- esmatarbekaup
essential supply services -- esmatähtsad varustusettevõtted
essential technical writing skills -- tehniline kirjaoskus
essential use -- oluline kasutusala
inessential -- ebaoluline; väheoluline; vähemtähtis
nonessentials -- teisejärguline kaup; mitteesmatarbekaup
reduce to essentials -- põhilisele taandama
standard-essential patent -- normpatent
unessential -- ebaoluline

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!