Estonian Rescue Board

Päästeamet

olemus
valitsusasutus Siseministeeriumi valitsemisalas,
millel on juhtimisfunktsioon päästealal ning mis
teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses
=
a government agency under the Ministry of the Interior of Estonia. It is tasked with maintaining a secure environment in Estonia, anticipating threats and helping people in the event of an accident

ülevaateid
https://www.riigiteataja.ee/akt/115022017004?leiaKehtiv

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4steamet
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_Rescue_Board

https://www.rescue.ee/
https://www.rescue.ee/en

Toimub laadimine

Estonian Rescue Board

Päästeamet

olemus
valitsusasutus Siseministeeriumi valitsemisalas,
millel on juhtimisfunktsioon päästealal ning mis
teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses
=
a government agency under the Ministry of the Interior of Estonia. It is tasked with maintaining a secure environment in Estonia, anticipating threats and helping people in the event of an accident

ülevaateid
https://www.riigiteataja.ee/akt/115022017004?leiaKehtiv

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4steamet
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_Rescue_Board

https://www.rescue.ee/
https://www.rescue.ee/en

Palun oodake...

Tõrge

Estonian Rescue Board

Päästeamet

olemus
valitsusasutus Siseministeeriumi valitsemisalas,
millel on juhtimisfunktsioon päästealal ning mis
teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses
=
a government agency under the Ministry of the Interior of Estonia. It is tasked with maintaining a secure environment in Estonia, anticipating threats and helping people in the event of an accident

ülevaateid
https://www.riigiteataja.ee/akt/115022017004?leiaKehtiv

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4steamet
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_Rescue_Board

https://www.rescue.ee/
https://www.rescue.ee/en

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!