explain

seletama

olemus
midagi selgemaks tegema,
asjassepuutuvaid olulisi fakte detailsemalt esitades

Wiktionary, verb:
1. to make plain, manifest, or intelligible; to clear of obscurity; to illustrate the meaning of
2. to give a valid excuse for past behavior


ISO/IEC 15408, CC:
esitama väiteid
mingi tegevuskäigu kasutamise põhjuse kohta;
see termin erineb kirjeldamisest ja tõendamisest ning on mõeldud vastama küsimusele "miks?", püüdmata väita,
et see tegevuskäik oli kindlasti optimaalne
=
give argument accounting for the reason
for taking a course of action
Note . This term differs from both “describe” and “demonstrate”. It is intended to answer the question “Why?” without actually attempting to argue that the course of action that was taken was necessarily optimal.


ülevaateid
https://pediaa.com/difference-between-describe-and-explain/

https://wikidiff.com/explain/define

https://wikidiff.com/explain/justify

vt ka
- kirjeldama
- seletuslik intellektitehnika
- tõendama

Toimub laadimine

explain

seletama

olemus
midagi selgemaks tegema,
asjassepuutuvaid olulisi fakte detailsemalt esitades

Wiktionary, verb:
1. to make plain, manifest, or intelligible; to clear of obscurity; to illustrate the meaning of
2. to give a valid excuse for past behavior


ISO/IEC 15408, CC:
esitama väiteid
mingi tegevuskäigu kasutamise põhjuse kohta;
see termin erineb kirjeldamisest ja tõendamisest ning on mõeldud vastama küsimusele "miks?", püüdmata väita,
et see tegevuskäik oli kindlasti optimaalne
=
give argument accounting for the reason
for taking a course of action
Note . This term differs from both “describe” and “demonstrate”. It is intended to answer the question “Why?” without actually attempting to argue that the course of action that was taken was necessarily optimal.


ülevaateid
https://pediaa.com/difference-between-describe-and-explain/

https://wikidiff.com/explain/define

https://wikidiff.com/explain/justify

vt ka
- kirjeldama
- seletuslik intellektitehnika
- tõendama

Palun oodake...

Tõrge

explain

seletama

olemus
midagi selgemaks tegema,
asjassepuutuvaid olulisi fakte detailsemalt esitades

Wiktionary, verb:
1. to make plain, manifest, or intelligible; to clear of obscurity; to illustrate the meaning of
2. to give a valid excuse for past behavior


ISO/IEC 15408, CC:
esitama väiteid
mingi tegevuskäigu kasutamise põhjuse kohta;
see termin erineb kirjeldamisest ja tõendamisest ning on mõeldud vastama küsimusele "miks?", püüdmata väita,
et see tegevuskäik oli kindlasti optimaalne
=
give argument accounting for the reason
for taking a course of action
Note . This term differs from both “describe” and “demonstrate”. It is intended to answer the question “Why?” without actually attempting to argue that the course of action that was taken was necessarily optimal.


ülevaateid
https://pediaa.com/difference-between-describe-and-explain/

https://wikidiff.com/explain/define

https://wikidiff.com/explain/justify

vt ka
- kirjeldama
- seletuslik intellektitehnika
- tõendama

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!