AKIT
English Eesti

extension

laiendamine (1)

olemus
(1a) vt: laiendama (2)

(1b) CC:
turvasihile või kaitseprofiilile
selliste funktsionaalnõuete ja/või tagatisnõuete lisamine,
mida ei ole standardis ISO/IEC 15408

näide
http://uml4pf.org/publications/cccsd.pdf

vt ka
- laiendamine (2)