AKIT
English Eesti

emulate

emuleerima

ISO/IEC 2382: imiteerima üht süsteemi teisega, eeskätt riistvara abil, nii et imiteeriv süsteem tunnustaks samu andmeid, täidaks samu programme ja saavutaks samu tulemusi, mis imiteeritav süsteem

ISO/IEC 27042: täpselt imiteerima teist rakendust või keskkonda või selle sooritustulemust