AKIT
English Eesti

electronic book

e-raamat, elektrooniline raamat, elektronraamat

olemus
ISO 2789:
digitaalteavik, trükisraamatu analoog, mis
- on litsentsi alusel või vabalt kasutatav
- ei ole jadaväljaanne
- valdavalt sisaldab otsingut võimaldavat teksti;
kusjuures
-- kasutamine sõltub sageli eriseadmetest ja/või -tarkvarast
-- laenutada saab
---- kandeseadmeil (e-raamatu lugeril) või
---- sisu viiakse piiratud ajaks kasutaja arvutisse/seadmesse
-- hõlmab ka
---- elektroonilisi väitekirju
---- raamatukogus digiteeritud teavikuid

ISO 9230, 9707 jt:
digitaaldokument,
milles on peamiselt otsingut võimaldav tekst ja
mis on trükitud raamatu või brošüüri metafoor

ISO/IEC TR 18120: struktureeritud digitaalsisu,
milles on peamiselt otsingut võimaldav tekst ja
mis on trükitud raamatu või brošüüri metafoor

ülevaateid
https://goodereader.com/blog/electronic-readers/a-brief-history-of-ebooks

https://ebooklaunch.com/faq-items/difference-print-book-ebook/

http://digitalcommons.wou.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=history_of_book

http://eprints.rclis.org/12277/1/Armstrong_BooksinaVirtualWorld_JOLIS.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats

näiteid
https://www.gutenberg.org/browse/scores/top

https://www.goodreads.com/list/show/9592.Best_Free_eBooks_

kirjastajaid
https://www.publishersglobal.com/directory/media/e-book-publishers/

https://www.fossmint.com/best-sites-to-download-free-ebooks/

https://www.ventureradar.com/keyword/E-Books