AKIT
English Eesti

electronic voting

e-hääletus

Õ:"e-valimiseks" nimetada on eksitav

olemus
hääletamine
häälte loendust automatiseerivate elektrooniliste vahendite abil

põhiliigid
(a) hääletamine selleks määratud kohtades:
- spetsialiseeritud hääletusaparaatidega, mis võivad olla
------ paberipõhised, sedeleid skaneerivad
------ paberivabad, autonoomsed või võrgustatud
- autonoomsete või võrgustatud üldarvutitega
(b) hääletamine suvalistes kohtades:
- hääletaja seadmega
- telefonivõrgu kaudu, sealhulgas SMS-hääletus
- Interneti kaudu (i-hääletus)

ülevaateid
http://aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/types-of-e-voting

https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/E-voting/E-voting%202010/Biennial_Nov_meeting/ID10322%20GBR%206948%20Evoting%20handbook%20A5%20HD.pdf

http://dmoztools.net/Society/Politics/Campaigns_and_Elections/Electronic_Democracy/Electronic_Voting_Systems/

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_in_Estonia

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2019/07/29/Estonian+Internet+voting

hääletusmasinate näiteid
https://www.researchgate.net/profile/Haydar_Mohammed/publication/268657819/figure/fig3/AS:295361680822274@1447431120238/Figure-4-Optical-voting-system-with-ballot-paper.png

http://topnews.in/files/Electronic-Voting-Machines-EVM.jpg

http://360daily.net/wp-content/uploads/2016/06/Electronic-Voting-Machine.jpg

http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2016/12/us-election.jpg

turvalisus
https://www.scientificamerican.com/article/the-vulnerabilities-of-our-voting-machines/

https://www.comparitech.com/blog/information-security/electronic-voting-risks/

http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=34

http://www.csl.sri.com/users/neumann/ncs93.html

https://e-estonia.com/worlds-most-hi-tech-voting-system-raises-cyber-defences/

https://research.cyber.ee/~janwil/publ/papervoting.pdf

vt ka
i-hääletus