enumeration (3)

loend; loetelu (2)

olemus
(3a) loetelu: olemite järjestatud esitus üldises tähenduses
=
a complete, ordered listing of all the items in a collection
https://en.wikipedia.org/wiki/Enumeration

enumeration of documents -- dokumendiloetelu
enumeration of patents -- patendiregister

(3b) loend: loenditüüp

vt ka
- ahelloend
- aineloend
- biomeetriline kandidaadiloend
- eelseisvate tööde loend
- HSTS-eelloend
- inventariloend
- kandidaadiloend
- keelatud rakenduste loend
- konfiguratsiooniloend
- leviloend
- lubatavate rakenduste loend
- postiloend
- prioriteetidega loend
- pääsuloend
- tühistatud sertifikaatide loend, tühistusloend
- valikuloend
- varade loend

Toimub laadimine

enumeration (3)

loend; loetelu (2)

olemus
(3a) loetelu: olemite järjestatud esitus üldises tähenduses
=
a complete, ordered listing of all the items in a collection
https://en.wikipedia.org/wiki/Enumeration

enumeration of documents -- dokumendiloetelu
enumeration of patents -- patendiregister

(3b) loend: loenditüüp

vt ka
- ahelloend
- aineloend
- biomeetriline kandidaadiloend
- eelseisvate tööde loend
- HSTS-eelloend
- inventariloend
- kandidaadiloend
- keelatud rakenduste loend
- konfiguratsiooniloend
- leviloend
- lubatavate rakenduste loend
- postiloend
- prioriteetidega loend
- pääsuloend
- tühistatud sertifikaatide loend, tühistusloend
- valikuloend
- varade loend

Palun oodake...

Tõrge

enumeration (3)

loend; loetelu (2)

olemus
(3a) loetelu: olemite järjestatud esitus üldises tähenduses
=
a complete, ordered listing of all the items in a collection
https://en.wikipedia.org/wiki/Enumeration

enumeration of documents -- dokumendiloetelu
enumeration of patents -- patendiregister

(3b) loend: loenditüüp

vt ka
- ahelloend
- aineloend
- biomeetriline kandidaadiloend
- eelseisvate tööde loend
- HSTS-eelloend
- inventariloend
- kandidaadiloend
- keelatud rakenduste loend
- konfiguratsiooniloend
- leviloend
- lubatavate rakenduste loend
- postiloend
- prioriteetidega loend
- pääsuloend
- tühistatud sertifikaatide loend, tühistusloend
- valikuloend
- varade loend

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!