enforcement

jõustamine; täideviimine

olemus
Oxford Languages:
the act of compelling observance of or compliance with a law, rule, or obligation

näiteid
action enforcement -- sunnivahendid
enforce a payment -- makset sisse nõudma
enforce sanctions -- sanktsioone rakendama
enforcement action -- sunnivahendid
enforcement agency -- täitevorgan
enforcement authorities -- täitevasutused
enforcement measures -- täitemeetmed; sunnivahendid
enforcement of a writ of execution --
-- kohtu arestimisotsuse täideviimine
enforcement of an agreement -- kokkuleppe jõustamine
enforcement of court ruling --
-- kohtumääruse pööramine täitmisele
enforcement office -- täitebüroo
enforcement order -- täitekorraldus; täiteleht
enforcement procedure -- täitemenetlus
law enforcement act -- korrakaitseseadus
law-enforcement -- õiguskaitse
law-enforcement authority -- õiguskaitseorgan
law-enforcement officer -- 1. kohtutäitur 2. politseitöötaja
recovery by enforcement -- sundsissenõudmine

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement

vt ka
- poliitikatäitur
- pääsuotsuse täiturfunktsioon

Toimub laadimine

enforcement

jõustamine; täideviimine

olemus
Oxford Languages:
the act of compelling observance of or compliance with a law, rule, or obligation

näiteid
action enforcement -- sunnivahendid
enforce a payment -- makset sisse nõudma
enforce sanctions -- sanktsioone rakendama
enforcement action -- sunnivahendid
enforcement agency -- täitevorgan
enforcement authorities -- täitevasutused
enforcement measures -- täitemeetmed; sunnivahendid
enforcement of a writ of execution --
-- kohtu arestimisotsuse täideviimine
enforcement of an agreement -- kokkuleppe jõustamine
enforcement of court ruling --
-- kohtumääruse pööramine täitmisele
enforcement office -- täitebüroo
enforcement order -- täitekorraldus; täiteleht
enforcement procedure -- täitemenetlus
law enforcement act -- korrakaitseseadus
law-enforcement -- õiguskaitse
law-enforcement authority -- õiguskaitseorgan
law-enforcement officer -- 1. kohtutäitur 2. politseitöötaja
recovery by enforcement -- sundsissenõudmine

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement

vt ka
- poliitikatäitur
- pääsuotsuse täiturfunktsioon

Palun oodake...

Tõrge

enforcement

jõustamine; täideviimine

olemus
Oxford Languages:
the act of compelling observance of or compliance with a law, rule, or obligation

näiteid
action enforcement -- sunnivahendid
enforce a payment -- makset sisse nõudma
enforce sanctions -- sanktsioone rakendama
enforcement action -- sunnivahendid
enforcement agency -- täitevorgan
enforcement authorities -- täitevasutused
enforcement measures -- täitemeetmed; sunnivahendid
enforcement of a writ of execution --
-- kohtu arestimisotsuse täideviimine
enforcement of an agreement -- kokkuleppe jõustamine
enforcement of court ruling --
-- kohtumääruse pööramine täitmisele
enforcement office -- täitebüroo
enforcement order -- täitekorraldus; täiteleht
enforcement procedure -- täitemenetlus
law enforcement act -- korrakaitseseadus
law-enforcement -- õiguskaitse
law-enforcement authority -- õiguskaitseorgan
law-enforcement officer -- 1. kohtutäitur 2. politseitöötaja
recovery by enforcement -- sundsissenõudmine

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement

vt ka
- poliitikatäitur
- pääsuotsuse täiturfunktsioon

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!