AKIT
English Eesti

electronic article surveillance

esemete elektronvalve

olemus
signaliseeriv valvesüsteem vargusetõrjeks,
põhineb esemete külge kinnitatud andurmärgistel,
mis on elektrooniliselt tuvastatavad

andurid
- magnetilised (magnetoharmoonilised),
- akustilis-magnetilised (magnetostriktiivsed),
- raadiosageduslikud (RFID)
- mikrolainelised

rakenduskohti
kauplused, raamatukogud, töökohad

ülevaateid
http://www.explainthatstuff.com/rfid.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_article_surveillance

http://www.retailtheftprevention.com/how_stuff_works.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_article_surveillance

vahendinäiteid
https://www.pinterest.com/desertcityinc1/anti-shoplifting-devices/