AKIT
English Eesti

expert system

ekspertsüsteem

olemus
ISO/IEC 2382:
arvutisüsteem, mis aitab
asjatundlikult lahendada probleeme
mingis valdkonnas või rakendusalal:
- teeb järeldusi teadmusbaasist,
mis on rajatud inimkogemuste alusel
- võib olla võimeline
----- seda teadmusbaasi täiendama
----- töötama välja uusi järeldusreegleid
eelmiste probleemidega saadud kogemuse põhjal

ülevaateid
http://www.laits.utexas.edu/~anorman/long.extra/Info.S98/Exp/intro.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Expert_system

https://www.guru99.com/expert-systems-with-applications.html

rakendusi
http://hulya.tripod.com/areas.html

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/science/Research_journals/Computer/2011/V4/15_4-8.pdf

https://www.intechopen.com/books/advances-in-expert-systems

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-0394/issues?activeYear=2017

vt ka
- intellektitehnika