AKIT
English Eesti

error tolerance

veakindlus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteemi või komponendi võime
jätkata normaalset tööd vigaste sisendväärtuste korral

saavutamine
https://simplicable.com/new/error-tolerance#:~:text=Error%20tolerance%20is%20the%20design,are%20examples%20of%20error%20tolerance.

vt ka
- rikketaluvus