AKIT
English Eesti

escrow

hoiustus

olemus
infoturbes: dokumentide, krüptovõtmete, programmi lähtekoodi vm olulise hoiule andmine usaldatavale kolmandale poolele, kes väljastab neid kokkulepitud tingimustel

vt ka
- võtmehoiustus