AKIT
English Eesti

electronic timestamp

elektrooniline ajatempel

olemus
(1) dokumendiga seotud tõenduslikud ajaandmed,
eelkõige ajatempel (1)
määratlusi
Euroopa Komisjon:
elektroonilisel dokumendil olev kuupäev ja kellaeg,
mis tõendab, et see dokument
eksisteeris mingil hetkel ja ei ole pärast seda muutunud
eIDAS:
elektroonilisel kujul andmed,
mis seovad muid elektroonilisel kujul andmeid
mingi konkreetse ajaga ja tõendavad, et
need andmed sel ajal eksisteerisid

ülevaateid
https://www.digistamp.com/technical/how-a-digital-time-stamp-works

https://www.enisa.europa.eu/publications/security-guidelines-on-the-appropriate-use-of-qualified-electronic-time-stamps/at_download/fullReport

vt ka
- digiallkiri
- e-allkiri
- eIDAS
- interaktsioonita ajatempel
- lingitud ajatempel
- räsitud ajatempel
- signeeritud ajatempel
- usaldatav ajatempel

(2) elektrooniline ajatempli (3) löömise aparaat
näide:
http://timeclockworld.com/images/products/display/Pyramid3000HD.jpg