AKIT
English Eesti

enrol

liikmestama

olemus
liikmeks vormistama

määratlusi
ISO/IEC 2382, 30124:
biomeetrialiikmekirjet looma ja salvestama,
kooskõlas biomeetrilise liikmestuse poliitikaga
ISO/IEC 19792:
biomeetriahõivesubjekti biomeetrialiikmekirjet
looma ja salvestama,
kooskõlas liikmestuspoliitikaga
ISO/IEC TR 24741:
isiku kohta looma ja salvestama liikmekirjet,
mis on temaga seotud ning milles on
üks või mitu biomeetrilist etaloni
ja tavaliselt ka biomeetriaväliseid andmeid
ISO/IEC 24761:
isiku kohta üht või mitut biomeetrilist proovi koguma
ja seejärel konstrueerima üht või mitut
biomeetrilist etalonmalli, mida saab kasutada
isiku identiteedi kontrolliks või tuvastuseks

näiteid
enroled bill -- presidendile allakirjutamiseks/väljakuulutamiseks esitatud seadus
enrollee -- nimestikku kantud isik; registreerunu
enrolment --
1. liikmestus; liikmeks astumine; värbamine
2. kirjapanek; registreerimine; nimekirja kandmine; sissekanne
3. seaduseelnõu lõppvariandi koostamine
4. kohtumaterjalidele lisamine
enrolment fee -- registreerumismaks

vt ka
- biomeetriline liikmestus
- liikmestamatustegur
- liikmestus
- liikmestuse nurjumine, liikmestustõrge
- topeltliikmestuse kontroll
- ümberliikmestus; kordusliikmestus