element

element (1)

olemus
(1a) algosis üldises tähenduses
Wiktionary:
1. one of the simplest or essential parts or principles of which anything consists, or upon which the constitution or fundamental powers of anything are based

(1b) osis kontekstist sõltuvas eritähenduses
= a context-depending component
https://en.wikipedia.org/wiki/Element

näiteid
ISO/IEC 19770:
<infostruktuuri> komponent, mis annab teavet
selle < infostruktuuriga> esindatava olemi kohta
= component of a {info struct} that provides information related to the entity represented by the {info struct}

ISO/IEC 19770:
XML-dokumendi komponent või õiguseskeemi osa,
mis annab teavet õiguseskeemiga esitatava õiguse kohta
= component of an XML document or part of the Ent schema that provides information related to the entitlement represented by the Ent

ISO/IEC 15408, CC:
sõltumatu turvatarbe määrang, mis on kinnistatud tagatislikule turvanõudele või funktsionaalsele turvanõudele
= self-contained description of a security need assigned to security assurance requirement (SAR) or security functional requirement (SFR)

active element-- aktiivelement
basic element -- põhiosa
delay element -- viitelement; viitlüli
element of trade mark -- kaubamärgi osa
elemental forces -- stiihilised jõud
elementary -- 1. alg-, algus-; esmane 2. algeline; lihtne
elements -- 1. loodusjõud 2. algmõisted; põhiteadmised
3. kuriteokoosseis
fuse element -- sulavelement, sular

vt ka
- ActiveX-element
- algebraline element
- andmeelement
- difraktiivelement
- difraktiivne muutoptiline element
- element (2)
- element (3)
- galvaanielement
- komponent
- konfiguratsioonielement
- lisa-turvaelement
- loogikaelement
- moodul
- muutoptiline element
- salvestielement
- täiendelementidega võre
- toiteelement
- transtsendentne element
- tugielement
- ühikelement
- võrguelement

Toimub laadimine

element

element (1)

olemus
(1a) algosis üldises tähenduses
Wiktionary:
1. one of the simplest or essential parts or principles of which anything consists, or upon which the constitution or fundamental powers of anything are based

(1b) osis kontekstist sõltuvas eritähenduses
= a context-depending component
https://en.wikipedia.org/wiki/Element

näiteid
ISO/IEC 19770:
<infostruktuuri> komponent, mis annab teavet
selle < infostruktuuriga> esindatava olemi kohta
= component of a {info struct} that provides information related to the entity represented by the {info struct}

ISO/IEC 19770:
XML-dokumendi komponent või õiguseskeemi osa,
mis annab teavet õiguseskeemiga esitatava õiguse kohta
= component of an XML document or part of the Ent schema that provides information related to the entitlement represented by the Ent

ISO/IEC 15408, CC:
sõltumatu turvatarbe määrang, mis on kinnistatud tagatislikule turvanõudele või funktsionaalsele turvanõudele
= self-contained description of a security need assigned to security assurance requirement (SAR) or security functional requirement (SFR)

active element-- aktiivelement
basic element -- põhiosa
delay element -- viitelement; viitlüli
element of trade mark -- kaubamärgi osa
elemental forces -- stiihilised jõud
elementary -- 1. alg-, algus-; esmane 2. algeline; lihtne
elements -- 1. loodusjõud 2. algmõisted; põhiteadmised
3. kuriteokoosseis
fuse element -- sulavelement, sular

vt ka
- ActiveX-element
- algebraline element
- andmeelement
- difraktiivelement
- difraktiivne muutoptiline element
- element (2)
- element (3)
- galvaanielement
- komponent
- konfiguratsioonielement
- lisa-turvaelement
- loogikaelement
- moodul
- muutoptiline element
- salvestielement
- täiendelementidega võre
- toiteelement
- transtsendentne element
- tugielement
- ühikelement
- võrguelement

Palun oodake...

Tõrge

element

element (1)

olemus
(1a) algosis üldises tähenduses
Wiktionary:
1. one of the simplest or essential parts or principles of which anything consists, or upon which the constitution or fundamental powers of anything are based

(1b) osis kontekstist sõltuvas eritähenduses
= a context-depending component
https://en.wikipedia.org/wiki/Element

näiteid
ISO/IEC 19770:
<infostruktuuri> komponent, mis annab teavet
selle < infostruktuuriga> esindatava olemi kohta
= component of a {info struct} that provides information related to the entity represented by the {info struct}

ISO/IEC 19770:
XML-dokumendi komponent või õiguseskeemi osa,
mis annab teavet õiguseskeemiga esitatava õiguse kohta
= component of an XML document or part of the Ent schema that provides information related to the entitlement represented by the Ent

ISO/IEC 15408, CC:
sõltumatu turvatarbe määrang, mis on kinnistatud tagatislikule turvanõudele või funktsionaalsele turvanõudele
= self-contained description of a security need assigned to security assurance requirement (SAR) or security functional requirement (SFR)

active element-- aktiivelement
basic element -- põhiosa
delay element -- viitelement; viitlüli
element of trade mark -- kaubamärgi osa
elemental forces -- stiihilised jõud
elementary -- 1. alg-, algus-; esmane 2. algeline; lihtne
elements -- 1. loodusjõud 2. algmõisted; põhiteadmised
3. kuriteokoosseis
fuse element -- sulavelement, sular

vt ka
- ActiveX-element
- algebraline element
- andmeelement
- difraktiivelement
- difraktiivne muutoptiline element
- element (2)
- element (3)
- galvaanielement
- komponent
- konfiguratsioonielement
- lisa-turvaelement
- loogikaelement
- moodul
- muutoptiline element
- salvestielement
- täiendelementidega võre
- toiteelement
- transtsendentne element
- tugielement
- ühikelement
- võrguelement

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!