AKIT
English Eesti

point of encryption

krüpteerimispunkt

olemus
ISO/IEC 27040:
info- ja sidetehnoloogia taristus
koht, kus andmed teel salvestisse
krüpteeritakse ja
salvestist võtul dekrüpteeritakse,
on olemas ainult
jõudeolekus andmete puhul