AKIT
English Eesti

peer cloud service provider

pilvteenuse partnertarnija, partnertarnija

olemus
ISO/IEC 17789, 22123:
pilvteenusetarnija, kes
annab üht või mitut pilvteenust
muudele pilvteenusetarnijatele
kasutamiseks ühe osana nende teenustest
=
cloud service provider who provides one or more cloud services for use by one or more other cloud service providers as part of their cloud services

vt ka
- partnerteenus