AKIT
English Eesti

provisional driving license

ajutine juhiluba

olemus
õigusruumist sõltuv
alaealise, algaja, välismaalase vm erandisiku
kitsenduslik juhiluba
UK:
A probationary licence issued to a learner driver and superseded by a full licence on passing a driving test.

näiteid
https://duckduckgo.com/?q=provisional+driving+license&t=h_&iax=images&ia=images

Eestis
Liiklusseaduse § 97:
(5) Ajutine juhiluba antakse välja kehtivusega kuni kaks kuud.
https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021?leiaKehtiv
In English --
Road Traffic Act, § 97:
(5) A temporary driving licence is valid for up to two months.

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530062021007/consolide