AKIT
English Eesti

patenting

patendindus

Õ:(i) patendinduse oskuskeele
klassikaline allikas on
H.Koitel, A.Kukrus, A. Lilleväli, H. Wõrk.
Inglise-vene-eesti patendinduse sõnaraamat.
1976, 364 lk.
(ii) inglise keeles tähistavad
seda mõistet kohati ka terminid
patent industry, patent engineering, patentology

olemus
patendiprobleemidega tegelev
teadus- ja rakendusala

kirjandust
https://www.wiley.com/en-ag/Patent+Engineering%3A+A+Guide+to+Building+a+Valuable+Patent+Portfolio+and+Controlling+the+Marketplace-p-9781118946091