portability

porditavus, teisalduvus

olemus
(1) süsteemi või komponendi ühest riistvara- või tarkvara-
keskkonnast teise üleviimise hõlpsus
= the ease of transferring a system or component from one hardware or software environment to another

https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/64-portability

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126

https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf

(2) programmi käitatavus erisugustes andmetöötlus-
süsteemides, teise keelde konverteerimata
ja (peaaegu) muutmata
= ability of a program to be run on different data processing systems, without conversion to another language and (almost) unchanged

vt ka
- andmete porditavus
- pilvandmete porditavus
- pilvrakenduse porditavus

Toimub laadimine

portability

porditavus, teisalduvus

olemus
(1) süsteemi või komponendi ühest riistvara- või tarkvara-
keskkonnast teise üleviimise hõlpsus
= the ease of transferring a system or component from one hardware or software environment to another

https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/64-portability

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126

https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf

(2) programmi käitatavus erisugustes andmetöötlus-
süsteemides, teise keelde konverteerimata
ja (peaaegu) muutmata
= ability of a program to be run on different data processing systems, without conversion to another language and (almost) unchanged

vt ka
- andmete porditavus
- pilvandmete porditavus
- pilvrakenduse porditavus

Palun oodake...

Tõrge

portability

porditavus, teisalduvus

olemus
(1) süsteemi või komponendi ühest riistvara- või tarkvara-
keskkonnast teise üleviimise hõlpsus
= the ease of transferring a system or component from one hardware or software environment to another

https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/64-portability

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126

https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf

(2) programmi käitatavus erisugustes andmetöötlus-
süsteemides, teise keelde konverteerimata
ja (peaaegu) muutmata
= ability of a program to be run on different data processing systems, without conversion to another language and (almost) unchanged

vt ka
- andmete porditavus
- pilvandmete porditavus
- pilvrakenduse porditavus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!