AKIT
English Eesti

portability

porditavus, teisalduvus

olemus
(1) süsteemi või komponendi
ühest riistvara- või tarkvara-
keskkonnast teise
üleviimise hõlpsus

https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/64-portability

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126

https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Interoperability-and-Portability-for-Cloud-Computing-A-Guide.pdf

(2) programmi käitatavus
erisugustes andmetöötlus-
süsteemides,
teise keelde konverteerimata
ja (peaaegu) muutmata

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_portability

vt ka
- andmete porditavus
- pilvandmete porditavus
- pilvrakenduse porditavus