AKIT
English Eesti

performance (2)

sooritusvõime

olemus
üldine suutlikkus ja otstarbele vastavus,
näiteks kasutadaolevate funktsioonide valikuna

ISO/IEC/IEEE 24765:
määr, mille ulatuses
süsteem või komponent
täidab oma ülesandeid,
ettemääratud kitsenduste piires,
näiteks kiiruse, täpsuse, mälukasutuse osas

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Job_performance

https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_engineering

https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_improvement

https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_management

vt ka
- jõudlus
- sooritusvõimetegur