AKIT
English Eesti

piracy

piraatlus

olemus
(1) autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslik kopeerimine, kasutamine, levitamine jms
(2) patenditud leiutise kasutamine patendi omaniku loata
(3) mereröövlus

vt ka
- intellektuaalomand
- nullpäevavarees
- piraatsalvestis
- piraattarkvara
- plagiaat
- tarkvarapiraatlus
- varees