point of order k (of an elliptic curve)

k-järku punkt

olemus
elliptkõvera punkt P, mille puhul kP = O, kus
O on elliptkõvera Abeli rühma nullpunkt,
st elliptkõvera enda lõpmatuspunkt ja
kP tähendab punkti P liitmist iseendaga k korda 
= point P on the elliptic curve, for which kP = O, where O is the zero point of the Abelian group of the elliptic curve and kP means adding the point P to itself k times

näiteid
https://www.ucl.ac.uk/~ucahmki/Points%20of%20Finite%20Order.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1050671/FULLTEXT01.pdf

Toimub laadimine

point of order k (of an elliptic curve)

k-järku punkt

olemus
elliptkõvera punkt P, mille puhul kP = O, kus
O on elliptkõvera Abeli rühma nullpunkt,
st elliptkõvera enda lõpmatuspunkt ja
kP tähendab punkti P liitmist iseendaga k korda 
= point P on the elliptic curve, for which kP = O, where O is the zero point of the Abelian group of the elliptic curve and kP means adding the point P to itself k times

näiteid
https://www.ucl.ac.uk/~ucahmki/Points%20of%20Finite%20Order.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1050671/FULLTEXT01.pdf

Palun oodake...

Tõrge

point of order k (of an elliptic curve)

k-järku punkt

olemus
elliptkõvera punkt P, mille puhul kP = O, kus
O on elliptkõvera Abeli rühma nullpunkt,
st elliptkõvera enda lõpmatuspunkt ja
kP tähendab punkti P liitmist iseendaga k korda 
= point P on the elliptic curve, for which kP = O, where O is the zero point of the Abelian group of the elliptic curve and kP means adding the point P to itself k times

näiteid
https://www.ucl.ac.uk/~ucahmki/Points%20of%20Finite%20Order.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1050671/FULLTEXT01.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!