AKIT
English Eesti

power (6)

võim (1); volitatus

olemus
Wiktionary:
2. (social) Ability to coerce, influence or control.

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(social_and_political)

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(international_relations)

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_power

näiteid
abuse of power - võimu
kuritarvitamine; võimupiiride ületamine
emergency powers -- erakorralised volitused
executive power _- täitevvõim
full power_ - täisvolitus
in power - võimulolev
power of decision - otsustusõigus
power of office - ametialased volitused
power of veto -vetoõigus
power to sign - allkirjaõigus
powers - volitused
state power - riigivõim
superior power- vääramatu jõud (force majeure)
veto power - vetoõigus
voting power - hääleõigus

vt ka
- võim (2)