power (6)

võim (1); voli; volitatus

olemus
Wiktionary:
2. (social) ability to coerce, influence or control

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(social_and_political)

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(international_relations)

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_power

näiteid
abuse of power - võimu kuritarvitamine; võimupiiride ületamine
emergency powers -- erakorralised volitused
executive power - täitevvõim
full power - täisvolitus
in power - võimulolev
power of decision - otsustusõigus
power of office - ametialased volitused
power of veto -vetoõigus
power to sign - allkirjaõigus
powers - volitused
state power - riigivõim
superior power- vääramatu jõud (force majeure)
veto power - vetoõigus
voting power - hääleõigus

vt ka
- võim (2)

Toimub laadimine

power (6)

võim (1); voli; volitatus

olemus
Wiktionary:
2. (social) ability to coerce, influence or control

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(social_and_political)

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(international_relations)

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_power

näiteid
abuse of power - võimu kuritarvitamine; võimupiiride ületamine
emergency powers -- erakorralised volitused
executive power - täitevvõim
full power - täisvolitus
in power - võimulolev
power of decision - otsustusõigus
power of office - ametialased volitused
power of veto -vetoõigus
power to sign - allkirjaõigus
powers - volitused
state power - riigivõim
superior power- vääramatu jõud (force majeure)
veto power - vetoõigus
voting power - hääleõigus

vt ka
- võim (2)

Palun oodake...

Tõrge

power (6)

võim (1); voli; volitatus

olemus
Wiktionary:
2. (social) ability to coerce, influence or control

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(social_and_political)

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(international_relations)

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_power

näiteid
abuse of power - võimu kuritarvitamine; võimupiiride ületamine
emergency powers -- erakorralised volitused
executive power - täitevvõim
full power - täisvolitus
in power - võimulolev
power of decision - otsustusõigus
power of office - ametialased volitused
power of veto -vetoõigus
power to sign - allkirjaõigus
powers - volitused
state power - riigivõim
superior power- vääramatu jõud (force majeure)
veto power - vetoõigus
voting power - hääleõigus

vt ka
- võim (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!