AKIT
English Eesti

parameter

parameeter

olemus
(1) matemaatikas
muutuja, millele antakse kontekstis kehtiv konstantne väärtus

https://mathinsight.org/definition/parameter

https://mathworld.wolfram.com/Parameter.html

(2) programmikeeltes
tarind andmeobjektide või andmeväärtuste
üleandmiseks ühest moodulist teise

https://en.wikipedia.org/wiki/Parameter_(computer_programming)

(3) muu
ISO 22300:
spetsiifiline väärtus, mis kirjeldab süsteemi elementide mõõdetavaid või teoreetilisi erijooni
= specific value describing the measurable or theoretical features of the elements of a system

https://en.wikipedia.org/wiki/Parameter

vt ka
- aegvarieeruv parameeter
- formaalparameeter,
- otsinguparameeter
- parametreerima
- sooritusparameeter