AKIT
English Eesti

penetration

läbistus

olemus
edukas korratav lubamatu
juurdepääs kaitstud ressursile

ISO/IEC 27039:
lubamatu möödumine
infosüsteemi turvamehhanismidest

vt ka
- läbistuse käekiri
- läbistustestimine
- sissetung