AKIT
English Eesti

penetration

läbistus

olemus
infoturbes:
edukas korratav lubamatu
juurdepääs kaitstud ressursile

ISO/IEC 27039:
lubamatu möödumine
infosüsteemi turvamehhanismidest
=
unauthorized act of bypassing the security mechanisms of information systems

vt ka
- läbistuse käekiri
- läbistustestimine
- sissetung