AKIT
English Eesti

post dial delay

valimishilistus

olemus
ajavahemik telefonsides:
(a) valitud numbri saatmise lõpust
helinani või muu reaktsioonini
vastaspoolel
(b) valitud numbri saatmise lõpust
signaaltoonini või muu tagasisideni
samal poolel

ülevaateid
https://download.tek.com/document/VoIPServiceQualityMetricsandThresholdsPoster.pdf

https://www.bandwidth.com/glossary/post-dial-delay-pdd/

https://sigmatelecom.com/pdd-of-post-dial-delay-for-voip/

https://www.cs.columbia.edu/~hgs/papers/Eyer0004_Predicting.pdf