AKIT
English Eesti

polarization

polarisatsioon

olemus
(1) ristlainete võnkesihi ühtlustus
- hajumisel, peegeldumisel, kaksikmurdumisel
- näiteks elektromagnetlainete,
sealhulgas valguslainete puhul
ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=rbx3K1xBxVU
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(waves)
rakendusi
- looduses: loomade navigatsioon
- tehismaailmas:
------ päikeseprillides
------ raadiotehnikas
------ keemiaanalüüsides
------ infoturbes
------ kriminalistikas
http://www.oulu.fi/sites/default/files/206/Borovkova_Birefringence.pdf
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/16823-s16/www/pdfs/appearance-modeling-18.pdf
https://courses.engr.illinois.edu/ece458/458sp10.pdf
https://www.nature.com/articles/ncomms2006

(2) erinimeliste elektrilaengute nihkumine
üksteise suhtes, välise elektrivälja toimel
https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric#Dielectric_polarization

(3) tasakaalupotentsiaali muutumine
elektrokeemias
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(electrochemistry)

(4) jagunemine vastandlikeks äärmusteks
majanduses, poliitikas, sotsioloogias, psühholoogias
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_polarization
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_polarization

(5) muid analoogilisi nähtusi
matemaatikas, füüsikas, keemias jm
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization