AKIT
English Eesti

polarization

polarisatsioon

olemus
(1) ristlainete võnkesihi ühtlustus
- hajumisel, peegeldumisel, kaksikmurdumisel
- näiteks elektromagnetlainete,
sealhulgas valguslainete puhul
täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=rbx3K1xBxVU

https://www.slideshare.net/makadelhi/polarization

https://www.slideshare.net/258174/polarization-42940022

https://www.slideshare.net/pabitadhungel321/polarization-and-its-application

https://www.slideshare.net/BikashSapkota/polarization-of-light
rakendusi
- looduses: loomade navigatsioon
- tehismaailmas:
------ päikeseprillides
------ raadiotehnikas
------ keemiaanalüüsides
------ infoturbes
------ kriminalistikas
näiteid
http://www.oulu.fi/sites/default/files/206/Borovkova_Birefringence.pdf

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/16823-s16/www/pdfs/appearance-modeling-18.pdf

https://courses.engr.illinois.edu/ece458/458sp10.pdf

https://www.nature.com/articles/ncomms2006

(2) erinimeliste elektrilaengute nihkumine
üksteise suhtes, välise elektrivälja toimel

(3) tasakaalupotentsiaali muutumine
elektrokeemias

(4) jagunemine vastandlikeks äärmusteks
majanduses, poliitikas, sotsioloogias, psühholoogias

(5) muid analoogilisi nähtusi
matemaatikas, füüsikas, keemias jm