AKIT
English Eesti

partitioning (1)

sektsioonimine

olemus
tükeldamine loogiliselt sõltumatuteks
üksteisest eraldatud osadeks:
sektsioonitakse näiteksnäiteks
- ketas
- mälu
- andmebaas
- virtuaalplatvorm

rakendusnäide
ketta sektsioonimine kahe või enama operatsioonisüsteemi kasutamiseks

vt ka
- rõhtsektsioonimine