AKIT
English Eesti

padding (1)

täidis (1)

olemus
tähenduseta lisaelemendid

(1a) krüptograafias:
avatekstile lisatav märgijada,
sisaldab juhuslikkust või
on teatud otstarbeks spetsiaalselt koostatud

https://en.wikipedia.org/wiki/Padding_(cryptography)

https://rdist.root.org/2009/10/06/why-rsa-encryption-padding-is-critical/

(1b) võrguliikluses:
juhusisuga paketid, mis
lisatakse sõnumipakettide vahele ning
varjavad liikluse mahtu ja
häirivad liikluse analüüsi

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.332.8919&rep=rep1&type=pdf

(1c) andmevormingutes:
pikkuse ühtlustamiseks lisatavad märgid,
näiteks püsipikkusega stringis
ISO/IEC/IEEE 24765:
tühimärgid, -sõnad või -kirjed
andmeploki täielikuks täitmiseks

https://thispointer.com/python-how-to-pad-strings-with-zero-space-or-some-other-character/

andmesides
https://www.quora.com/What-is-padding-in-data-communication-and-what-is-the-usage-of-it

vt ka
- liikluse täidistus
- täidis (2)
- täidistus