padding (1)

täidis (1)

olemus
tähenduseta lisaelemendid
= meaningless additional elements

Wiktionary:
2. (computing) extra characters such as spaces added to a record to fill it out to a fixed length
3. (military, cryptography) extraneous text added to a message for the purpose of concealing its beginning, ending, or length
4. anything of little value used to fill up space
That magazine is mostly advertisements; the rest is padding.


(1a) krüptograafias (in cryptography):
avatekstile lisatav märgijada, mis sisaldab juhuslikkust või
on teatud otstarbeks spetsiaalselt koostatud
= an added to the cleartext string of characters that contains randomness or is specially composed for a certain purpose

https://en.wikipedia.org/wiki/Padding_(cryptography)

https://rdist.root.org/2009/10/06/why-rsa-encryption-padding-is-critical/

(1b) andmesides (in data communication):
juhusisuga paketid, mis lisatakse sõnumipakettide vahele
ning varjavad liikluse mahtu ja häirivad liikluse analüüsi
= packets with random content inserted between message packets and obfuscating traffic volume and interfering with traffic analysis

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.332.8919&rep=rep1&type=pdf

https://www.quora.com/What-is-padding-in-data-communication-and-what-is-the-usage-of-it

(1c) andmevormingutes (in data formats):
pikkuse ühtlustamiseks lisatavad märgid,
näiteks püsipikkusega stringis
= characters to be added to equalize the length

ISO/IEC/IEEE 24765:
tühimärgid, -sõnad või -kirjed andmeploki täielikuks täitmiseks
= dummy characters, words, or records used to fill out a fixed-length block of data

https://www.quora.com/What-does-padding-of-text-mean-when-programming

vt ka
- liikluse täidistus
- täidis (2)
- täidistus

Toimub laadimine

padding (1)

täidis (1)

olemus
tähenduseta lisaelemendid
= meaningless additional elements

Wiktionary:
2. (computing) extra characters such as spaces added to a record to fill it out to a fixed length
3. (military, cryptography) extraneous text added to a message for the purpose of concealing its beginning, ending, or length
4. anything of little value used to fill up space
That magazine is mostly advertisements; the rest is padding.


(1a) krüptograafias (in cryptography):
avatekstile lisatav märgijada, mis sisaldab juhuslikkust või
on teatud otstarbeks spetsiaalselt koostatud
= an added to the cleartext string of characters that contains randomness or is specially composed for a certain purpose

https://en.wikipedia.org/wiki/Padding_(cryptography)

https://rdist.root.org/2009/10/06/why-rsa-encryption-padding-is-critical/

(1b) andmesides (in data communication):
juhusisuga paketid, mis lisatakse sõnumipakettide vahele
ning varjavad liikluse mahtu ja häirivad liikluse analüüsi
= packets with random content inserted between message packets and obfuscating traffic volume and interfering with traffic analysis

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.332.8919&rep=rep1&type=pdf

https://www.quora.com/What-is-padding-in-data-communication-and-what-is-the-usage-of-it

(1c) andmevormingutes (in data formats):
pikkuse ühtlustamiseks lisatavad märgid,
näiteks püsipikkusega stringis
= characters to be added to equalize the length

ISO/IEC/IEEE 24765:
tühimärgid, -sõnad või -kirjed andmeploki täielikuks täitmiseks
= dummy characters, words, or records used to fill out a fixed-length block of data

https://www.quora.com/What-does-padding-of-text-mean-when-programming

vt ka
- liikluse täidistus
- täidis (2)
- täidistus

Palun oodake...

Tõrge

padding (1)

täidis (1)

olemus
tähenduseta lisaelemendid
= meaningless additional elements

Wiktionary:
2. (computing) extra characters such as spaces added to a record to fill it out to a fixed length
3. (military, cryptography) extraneous text added to a message for the purpose of concealing its beginning, ending, or length
4. anything of little value used to fill up space
That magazine is mostly advertisements; the rest is padding.


(1a) krüptograafias (in cryptography):
avatekstile lisatav märgijada, mis sisaldab juhuslikkust või
on teatud otstarbeks spetsiaalselt koostatud
= an added to the cleartext string of characters that contains randomness or is specially composed for a certain purpose

https://en.wikipedia.org/wiki/Padding_(cryptography)

https://rdist.root.org/2009/10/06/why-rsa-encryption-padding-is-critical/

(1b) andmesides (in data communication):
juhusisuga paketid, mis lisatakse sõnumipakettide vahele
ning varjavad liikluse mahtu ja häirivad liikluse analüüsi
= packets with random content inserted between message packets and obfuscating traffic volume and interfering with traffic analysis

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.332.8919&rep=rep1&type=pdf

https://www.quora.com/What-is-padding-in-data-communication-and-what-is-the-usage-of-it

(1c) andmevormingutes (in data formats):
pikkuse ühtlustamiseks lisatavad märgid,
näiteks püsipikkusega stringis
= characters to be added to equalize the length

ISO/IEC/IEEE 24765:
tühimärgid, -sõnad või -kirjed andmeploki täielikuks täitmiseks
= dummy characters, words, or records used to fill out a fixed-length block of data

https://www.quora.com/What-does-padding-of-text-mean-when-programming

vt ka
- liikluse täidistus
- täidis (2)
- täidistus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!