AKIT
English Eesti

padding (1)

täidis (1)

olemus
tähenduseta lisaelemendid

(1a) krüptograafias:
avatekstile lisatav märgijada,
- sisaldab juhuslikkust või
- on teatud otstarbeks spetsiaalselt koostatud

(1b) andmesides:
sõnumipakettide vahele lisatavad paketid,
- juhusisuga
- varjavad liikluse mahtu
- häirivad liikluse analüüsi
vt ka
- liikluse täidistus

(1c) andmevormingutes:
- pikkuse ühtlustamiseks lisatavad märgid
- näiteks püsipikkusega stringis
ISO/IEC/IEEE 24765:
püsipikkusega andmeploki täielikuks täitmiseks kasutatavad tühimärgid, -sõnad või -kirjed