path

tee

olemus IT alal
(1) failitee (file path):
faili sisaldava kataloogi inimloetav aadress failisüsteemis
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_(computing)
(1a) absoluuttee, täielik tee (absolute path, full path)
algab juurkataloogist
(1b) suhteline tee (relative path)
algab aktiivsest kataloogist

näiteid
DOS:
C:\USER\DOCS\MYTEXT.TXT
\\SERVER2\USER\DOCS\MYTEXT.TXT
UNIX/Linux:
/home/user/docs/mytext.txt
./inthisdirectory
../../inthatdirectory

(2) tee graafis (graph path):
kaht tippu ühendav ühekordselt läbitavate harude jada
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_(graph_theory)

näiteid
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Path-graph-theory.svg/2000px-Path-graph-theory.svg.png

https://s3.amazonaws.com/dev.assets.neo4j.com/wp-content/uploads/20160527135625/schleich-graph-data-model-ontology-path.png

vt ka
- kiirtee
- kooditee
- marsruut
- PATH
- pöördustee
- sidetee
- teepaljang
- usaldatav tee

Toimub laadimine

path

tee

olemus IT alal
(1) failitee (file path):
faili sisaldava kataloogi inimloetav aadress failisüsteemis
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_(computing)
(1a) absoluuttee, täielik tee (absolute path, full path)
algab juurkataloogist
(1b) suhteline tee (relative path)
algab aktiivsest kataloogist

näiteid
DOS:
C:\USER\DOCS\MYTEXT.TXT
\\SERVER2\USER\DOCS\MYTEXT.TXT
UNIX/Linux:
/home/user/docs/mytext.txt
./inthisdirectory
../../inthatdirectory

(2) tee graafis (graph path):
kaht tippu ühendav ühekordselt läbitavate harude jada
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_(graph_theory)

näiteid
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Path-graph-theory.svg/2000px-Path-graph-theory.svg.png

https://s3.amazonaws.com/dev.assets.neo4j.com/wp-content/uploads/20160527135625/schleich-graph-data-model-ontology-path.png

vt ka
- kiirtee
- kooditee
- marsruut
- PATH
- pöördustee
- sidetee
- teepaljang
- usaldatav tee

Palun oodake...

Tõrge

path

tee

olemus IT alal
(1) failitee (file path):
faili sisaldava kataloogi inimloetav aadress failisüsteemis
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_(computing)
(1a) absoluuttee, täielik tee (absolute path, full path)
algab juurkataloogist
(1b) suhteline tee (relative path)
algab aktiivsest kataloogist

näiteid
DOS:
C:\USER\DOCS\MYTEXT.TXT
\\SERVER2\USER\DOCS\MYTEXT.TXT
UNIX/Linux:
/home/user/docs/mytext.txt
./inthisdirectory
../../inthatdirectory

(2) tee graafis (graph path):
kaht tippu ühendav ühekordselt läbitavate harude jada
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_(graph_theory)

näiteid
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Path-graph-theory.svg/2000px-Path-graph-theory.svg.png

https://s3.amazonaws.com/dev.assets.neo4j.com/wp-content/uploads/20160527135625/schleich-graph-data-model-ontology-path.png

vt ka
- kiirtee
- kooditee
- marsruut
- PATH
- pöördustee
- sidetee
- teepaljang
- usaldatav tee

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!