project

projekt (1)

olemus
ISO/IEC 2382:
ettemääratud eesmärkide, suuruse ja kestusega üritus
= an undertaking with prespecified objectives, magnitude and duration

ISO/IEC/IEEE 26512 jm:
ajutine ettevõtmine spetsiifilise toote, teenuse või tulemi loomiseks
= a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result

project activation -- projekti aktiveerimine
project assessment and control -- projekti hindamine ja juhtimine
project boundary -- projekti piir
project charter -- projekti põhikiri
project closure -- projekti sulgemine
project initiation -- projekti(de) algatamine
project integration management -- projekti integratsiooni haldus
project life cycle -- projekti elutsükkel
project management 1. projektihaldus 2.

projekti(de) haldus
project management plan -- projektihalduse plaan
project management review -- projektihalduslik läbivaatus
project manager -- projektijuht
project monitoring -- projekti seire
project organization chart -- projekti korraldusskeem
project plan -- projekti plaan
project planning -- projekti plaanimine
project portfolio management -- projektiportfelli haldus
project retrospective -- tagasivaade projektile (UML)
project risk profile -- projekti riskiprofiil
project schedule -- projekti ajakava
project scope -- projekti käsitlusala
project scope statement -- projekti käsitlusala määrang
project span of control -- projekti juhtimisala
project summary work breakdown structure -- projekti üldine liigendusstruktuur
project team -- projekti töörühm
project view -- projektivaade
project-wide - üleprojektiline

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Project

http://www.maxwideman.com/guests/typology/projects.htm

https://simplicable.com/new/project-types

https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-project

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Scope_(project_management)

https://vuthedudotorg.files.wordpress.com/2015/10/fundamentals-of-project-management-0814437362.pdf

https://project-management.com/top-10-best-project-management-books-to-keep-within-reach/

vt ka
- elutsükkel
- GNU projekt
- infoturbe halduse süsteemi projekt
- katseprojekt, pilootprojekt
- PMBok
- projekt (2)
- projekt (3)
- projekti põhikiri
- projekti võrkgraafik
- rakenduseprojekt
- riigipilveprojekt
- süsteemitehnika
- tarkvaratehnika

Toimub laadimine

project

projekt (1)

olemus
ISO/IEC 2382:
ettemääratud eesmärkide, suuruse ja kestusega üritus
= an undertaking with prespecified objectives, magnitude and duration

ISO/IEC/IEEE 26512 jm:
ajutine ettevõtmine spetsiifilise toote, teenuse või tulemi loomiseks
= a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result

project activation -- projekti aktiveerimine
project assessment and control -- projekti hindamine ja juhtimine
project boundary -- projekti piir
project charter -- projekti põhikiri
project closure -- projekti sulgemine
project initiation -- projekti(de) algatamine
project integration management -- projekti integratsiooni haldus
project life cycle -- projekti elutsükkel
project management 1. projektihaldus 2.

projekti(de) haldus
project management plan -- projektihalduse plaan
project management review -- projektihalduslik läbivaatus
project manager -- projektijuht
project monitoring -- projekti seire
project organization chart -- projekti korraldusskeem
project plan -- projekti plaan
project planning -- projekti plaanimine
project portfolio management -- projektiportfelli haldus
project retrospective -- tagasivaade projektile (UML)
project risk profile -- projekti riskiprofiil
project schedule -- projekti ajakava
project scope -- projekti käsitlusala
project scope statement -- projekti käsitlusala määrang
project span of control -- projekti juhtimisala
project summary work breakdown structure -- projekti üldine liigendusstruktuur
project team -- projekti töörühm
project view -- projektivaade
project-wide - üleprojektiline

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Project

http://www.maxwideman.com/guests/typology/projects.htm

https://simplicable.com/new/project-types

https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-project

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Scope_(project_management)

https://vuthedudotorg.files.wordpress.com/2015/10/fundamentals-of-project-management-0814437362.pdf

https://project-management.com/top-10-best-project-management-books-to-keep-within-reach/

vt ka
- elutsükkel
- GNU projekt
- infoturbe halduse süsteemi projekt
- katseprojekt, pilootprojekt
- PMBok
- projekt (2)
- projekt (3)
- projekti põhikiri
- projekti võrkgraafik
- rakenduseprojekt
- riigipilveprojekt
- süsteemitehnika
- tarkvaratehnika

Palun oodake...

Tõrge

project

projekt (1)

olemus
ISO/IEC 2382:
ettemääratud eesmärkide, suuruse ja kestusega üritus
= an undertaking with prespecified objectives, magnitude and duration

ISO/IEC/IEEE 26512 jm:
ajutine ettevõtmine spetsiifilise toote, teenuse või tulemi loomiseks
= a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result

project activation -- projekti aktiveerimine
project assessment and control -- projekti hindamine ja juhtimine
project boundary -- projekti piir
project charter -- projekti põhikiri
project closure -- projekti sulgemine
project initiation -- projekti(de) algatamine
project integration management -- projekti integratsiooni haldus
project life cycle -- projekti elutsükkel
project management 1. projektihaldus 2.

projekti(de) haldus
project management plan -- projektihalduse plaan
project management review -- projektihalduslik läbivaatus
project manager -- projektijuht
project monitoring -- projekti seire
project organization chart -- projekti korraldusskeem
project plan -- projekti plaan
project planning -- projekti plaanimine
project portfolio management -- projektiportfelli haldus
project retrospective -- tagasivaade projektile (UML)
project risk profile -- projekti riskiprofiil
project schedule -- projekti ajakava
project scope -- projekti käsitlusala
project scope statement -- projekti käsitlusala määrang
project span of control -- projekti juhtimisala
project summary work breakdown structure -- projekti üldine liigendusstruktuur
project team -- projekti töörühm
project view -- projektivaade
project-wide - üleprojektiline

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Project

http://www.maxwideman.com/guests/typology/projects.htm

https://simplicable.com/new/project-types

https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-of-project

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_project_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Scope_(project_management)

https://vuthedudotorg.files.wordpress.com/2015/10/fundamentals-of-project-management-0814437362.pdf

https://project-management.com/top-10-best-project-management-books-to-keep-within-reach/

vt ka
- elutsükkel
- GNU projekt
- infoturbe halduse süsteemi projekt
- katseprojekt, pilootprojekt
- PMBok
- projekt (2)
- projekt (3)
- projekti põhikiri
- projekti võrkgraafik
- rakenduseprojekt
- riigipilveprojekt
- süsteemitehnika
- tarkvaratehnika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!