AKIT
English Eesti

primary account number

primaar-kontonumber

olemus
standardse maksekaardinumbri osa,
järgneb väljaandja tunnusnumbrile

komponendid
- kontoidentifikaator,
muutuva pikkusega, kuni 12-kohaline
- kontrollnumber, ühekohaline,
arvutatakse Luhn'i algoritmiga

näide
https://dgozone-pci.weebly.com/uploads/2/6/3/2/26326685/385975.png?250

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Payment_card_number

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:7812:-1:ed-5:v1:en