AKIT
English Eesti

password hardening

parooli tugevdamine

olemus
parooli murdmise raskendamine:
- eeskätt parooli entroopia suurendamise teel
- võib olla poliitikapõhine