AKIT
English Eesti

password entropy

parooli entroopia

olemus
parooli tugevuse mõõt
(mõistatamiskindluse mõõt):
- parooli täielikuks teadasaamiseks
puuduv informatsioon bittides
- täielikuks äraarvamiseks
vajalike katsete arvu matemaatiline ootus
- ligikaudu võrdne parooli
(kui juhusliku suuruse)
Shannoni entroopiaga

täpsemalt
https://ritcyberselfdefense.wordpress.com/2011/09/24/how-to-calculate-password-entropy/

https://www.itdojo.com/a-somewhat-brief-explanation-of-password-entropy/

https://adamcod.es/2016/10/21/password-entropy.html

https://blog.webernetz.net/password-strengthentropy-characters-vs-words/

http://securitymusings.com/article/3732/the-math-behind-passwords