AKIT
English Eesti

pop-up

hüpik-

olemus
element veebilehel,
ilmub käivitava koha
klõpsamisel või ülelibistusel

Wiktionary:
adj
1. Coming into view suddenly from a concealed position.
3. Operating or existing for a brief period only; temporary.


näiteid
pop-up ad -- hüpikreklaam
pop-up cue -- hüpikjuhis
pop-up list -- hüpikloend
pop-up menu -- hüpikmenüü
pop-up window -- hüpikaken

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Pop-up_ad

https://en.wikipedia.org/wiki/Context_menu

https://en.wikipedia.org/wiki/Modal_window

vt ka
- hüpikakende blokeerimine
- hüpikteade, tost
- peitaken
- pornaado