AKIT
English Eesti

pop-up

hüpik-

olemus
element veebilehel,
ilmub käivitava koha
klõpsamisel või ülelibistusel

näiteid
- hüpikaken
- hüpikjuhis
- hüpikloend
- hüpikmenüü
- hüpikteade, tost

vt ka
- hüpikakende blokeerimine
- peitaken
- pornaado