AKIT
English Eesti

pop-up blocking

hüpikakende blokeerimine

olemus
funktsioon, mis välistab tüütute, enamasti reklaamivate
hüpikakende ilmumise ekraanile, näiteks veebilehe kuvale
= a function that prevents pop-up windows from appearing on the screen

näiteid
https://www.privacyend.com/best-pop-up-blockers/

https://www.pcwdld.com/pop-up-and-ad-blocker

https://pixelprivacy.com/resources/ad-pop-up-blockers/