AKIT
English Eesti

parsing

süntaksianalüüs; parsimine, liigendamine

olemus
loomuliku või tehiskeele
märgijadade analüüsimine
mingi formaalgrammatika reeglite järgi,
täpsemalt vt:
- parser
- parsima