product assurance

toote tagamine

olemus
ISO/IEC 2382:
meetmed ja tegevused eesmärgiga kindlustada ettekirjutatud nõuete arvessevõtt alates projekteerimisjärgust ning lõpptoote vastavate omaduste säilimine kogu ta eluea kestel.
= provisions and activities for ensuring that the prescribed requirements have been taken into account starting with the design stage and that the final product holds the corresponding qualities throughout its life

ISO 14300:
distsipliin selliste tegevuste uurimiseks, kavandamiseks ja rakendamiseks, mille eesmärk on tagada, et kavandamine, meetmed ja meetodid programmis annavad tulemuseks toote rahuldava kvaliteeditaseme
= the discipline devoted to the study, planning and implementation of activities intended to ensure that the design, controls, methods and techniques in a programme result in a satisfactory level of quality in a product

ülevaateid
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-688358da0e3f532c690f2efef0f056a6/pdf/GOVPUB-C13-688358da0e3f532c690f2efef0f056a6.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_assurance

https://ecss.nl/standards/active-standards/product-assurance/

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14300:-2:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20188:ed-1:v1:en

https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-80c-rev-1-software-product-assurance-15-february-2017/

vt ka
- elutsükkel
- toode

Toimub laadimine

product assurance

toote tagamine

olemus
ISO/IEC 2382:
meetmed ja tegevused eesmärgiga kindlustada ettekirjutatud nõuete arvessevõtt alates projekteerimisjärgust ning lõpptoote vastavate omaduste säilimine kogu ta eluea kestel.
= provisions and activities for ensuring that the prescribed requirements have been taken into account starting with the design stage and that the final product holds the corresponding qualities throughout its life

ISO 14300:
distsipliin selliste tegevuste uurimiseks, kavandamiseks ja rakendamiseks, mille eesmärk on tagada, et kavandamine, meetmed ja meetodid programmis annavad tulemuseks toote rahuldava kvaliteeditaseme
= the discipline devoted to the study, planning and implementation of activities intended to ensure that the design, controls, methods and techniques in a programme result in a satisfactory level of quality in a product

ülevaateid
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-688358da0e3f532c690f2efef0f056a6/pdf/GOVPUB-C13-688358da0e3f532c690f2efef0f056a6.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_assurance

https://ecss.nl/standards/active-standards/product-assurance/

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14300:-2:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20188:ed-1:v1:en

https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-80c-rev-1-software-product-assurance-15-february-2017/

vt ka
- elutsükkel
- toode

Palun oodake...

Tõrge

product assurance

toote tagamine

olemus
ISO/IEC 2382:
meetmed ja tegevused eesmärgiga kindlustada ettekirjutatud nõuete arvessevõtt alates projekteerimisjärgust ning lõpptoote vastavate omaduste säilimine kogu ta eluea kestel.
= provisions and activities for ensuring that the prescribed requirements have been taken into account starting with the design stage and that the final product holds the corresponding qualities throughout its life

ISO 14300:
distsipliin selliste tegevuste uurimiseks, kavandamiseks ja rakendamiseks, mille eesmärk on tagada, et kavandamine, meetmed ja meetodid programmis annavad tulemuseks toote rahuldava kvaliteeditaseme
= the discipline devoted to the study, planning and implementation of activities intended to ensure that the design, controls, methods and techniques in a programme result in a satisfactory level of quality in a product

ülevaateid
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-688358da0e3f532c690f2efef0f056a6/pdf/GOVPUB-C13-688358da0e3f532c690f2efef0f056a6.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_assurance

https://ecss.nl/standards/active-standards/product-assurance/

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14300:-2:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20188:ed-1:v1:en

https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-80c-rev-1-software-product-assurance-15-february-2017/

vt ka
- elutsükkel
- toode

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!