partnership (1)

partnerlus

olemus
suhe kahe või enama mingis tegevuses ühiselt osaleva
inimese, rühma või maa vahel

Wiktionary:
1. the state of being associated with a partner.

näiteid
ISO 22300:
korraldatud suhe kahe subjekti (kahe avaliku,
avaliku ja eraasutuse, kahe eraasutuse) vahel, mis
kehtestab käsitlusala, rollid, protseduurid ja instrumendid
turvalisust ja paindlikkust mõjutavate intsidentide
vältimiseks ja käsitluseks asjakohaste seaduste järgi
=
organized relationship between two bodies (public–public, private–public, private–private) that establishes the scope, roles, procedures and tools to prevent and manage any incident impacting on security and resilience with respect to related laws

vt ka
- partnerluse loomine
- usaldusühing

Toimub laadimine

partnership (1)

partnerlus

olemus
suhe kahe või enama mingis tegevuses ühiselt osaleva
inimese, rühma või maa vahel

Wiktionary:
1. the state of being associated with a partner.

näiteid
ISO 22300:
korraldatud suhe kahe subjekti (kahe avaliku,
avaliku ja eraasutuse, kahe eraasutuse) vahel, mis
kehtestab käsitlusala, rollid, protseduurid ja instrumendid
turvalisust ja paindlikkust mõjutavate intsidentide
vältimiseks ja käsitluseks asjakohaste seaduste järgi
=
organized relationship between two bodies (public–public, private–public, private–private) that establishes the scope, roles, procedures and tools to prevent and manage any incident impacting on security and resilience with respect to related laws

vt ka
- partnerluse loomine
- usaldusühing

Palun oodake...

Tõrge

partnership (1)

partnerlus

olemus
suhe kahe või enama mingis tegevuses ühiselt osaleva
inimese, rühma või maa vahel

Wiktionary:
1. the state of being associated with a partner.

näiteid
ISO 22300:
korraldatud suhe kahe subjekti (kahe avaliku,
avaliku ja eraasutuse, kahe eraasutuse) vahel, mis
kehtestab käsitlusala, rollid, protseduurid ja instrumendid
turvalisust ja paindlikkust mõjutavate intsidentide
vältimiseks ja käsitluseks asjakohaste seaduste järgi
=
organized relationship between two bodies (public–public, private–public, private–private) that establishes the scope, roles, procedures and tools to prevent and manage any incident impacting on security and resilience with respect to related laws

vt ka
- partnerluse loomine
- usaldusühing

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!